Macq Mobility Manager
in één oogopslag

Om uw investeringen te optimaliseren, hebben we de afgelopen tien jaar een reeks modules voor het beheer van de softwaremobiliteit ontwikkeld. Ze zijn allemaal gegroepeerd onder de Macq Mobility Manager-softwaresuite.

M³ voor Politie

Veiligheid - Bescherming

Leer meer


M³ voor Mobiliteit

Mobiliteit - Veiligheid

Leer meer


M³ voor Welzijn

Low emission zone

Leer meer

Enkele van onze prestaties op het gebied
van politie, mobiliteit en welzijn

Telstations om vrachtwagens en voertuigen voor gevaarlijke goederen te detecteren

Het project voor Dreal De Lille (DREAL DE LILLE / HAUTS DE France / CEREMA PARIS) bestaat uit tijdelijke telstations die gebruik maken van ANPR-technologie om vrachtwagens en gevaarlijke goederenvoertuigen op te sporen voor verkeersanalyse.
Welzijn en LEZ case studies (3)
Doel

Het doel van dit project is het genereren van een studierapport van de classificatie LGV/HGV en ADR trucks op de METROPOLE DE LILLE ringweg.

Technologie

Om dit onderzoek uit te voeren, heeft Macq 22 mobiele ANPR iCARCAM3-camera's met batterijvoeding gebruikt om elk 2 rijstroken in te dekken, compleet met 4G real-time communicatie. Al deze specifieke gegevens werden verzameld in het Macq-softwarebeheersysteem M³. Dit algemene beheersplatform was uitgerust met een geïntegreerde MMR (Make and Model Recognition software).

Resultaten

Deze software is in staat om voertuigen in 5 klassen in te delen met een nauwkeurigheid van ongeveer 4%.


Welzijnscasestudy

Mechelen..... bijna autovrij

Om de stad Mechelen aangenaam, toegankelijk en veilig te houden, werd in 2011 een volledig nieuw verkeersplan ingevoerd. De toegang van voertuigen tot talrijke straten was verboden gedurende bepaalde periodes van de dag om de hoeveelheid verkeer in de stad te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De stad Mechelen heeft een belangrijke stap gezet in het verbeteren van haar duurzame en slimme mobiliteit. Minder dan twee jaar na de invoering van de autovrije zones werd een eerste beoordeling uitgevoerd. Er zijn verschillende criteria beoordeeld. Verkeersvermindering en luchtkwaliteitsmetingen werden uitgevoerd in combinatie met een tevredenheidsonderzoek onder bewoners naar aanleiding van een daling van het aantal klachten. Over het geheel genomen was de beoordeling positief. Naar aanleiding van de belangrijkste opmerkingen zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Zowel de procedure als de onlineaanvraag zijn nu vereenvoudigd, de toegang voor gehandicapten is vereenvoudigd en er is een extra parkeergarage gebouwd Een honderdtal icar camera's en M³ back-office ondersteunen het mobiliteitsbeleid van de stad.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Welzijnscasestudy

Invoering van een lage-emissiezone (LEZ) in Brussel

Net als Berlijn en Parijs en andere steden zal Brussel binnenkort een lage-emissiezone invoeren om de luchtkwaliteit in de steden te verbeteren. Hiervoor is gekozen voor Macq-technologie - iCAR CAM-camera's en Macq Mobility Management (M³). Vanaf januari 2018 worden de meest vervuilende voertuigen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweerd. In de eerste fase geldt het verbod alleen voor zeer oude dieselvoertuigen. De regels zullen in de komende jaren strenger worden. De geleidelijke invoering van de lage-emissiezone geeft personen en bedrijven die door de maatregel worden getroffen de tijd om hun oude voertuigen te vervangen en hun mobiliteitsgedrag aan te passen.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016

De politie van Turnhout koos voor Macqs technologie

Dagelijkse zoekopdrachten op ons ANPR-platform helpen ons voortdurend bij het oplossen van strafbare feiten. Meestal gaat het daarbij om inbraken en verkeersongevallen, maar ook om zwaardere misdrijven zoals verkrachting en gewapende aanvallen.
Politie van Turnhout
Casestudy van de politie
Doel

In 2008 koos de politie van Turnhout in België voor de slimme technologie van Macq om de veiligheid en mobiliteit van de stad en haar omgeving te verbeteren..

Technologie

Vandaag de dag zijn er meer dan 150 smart camera's 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf met een indrukwekkende verbetering van de veiligheid en mobiliteit. Dankzij de zeer complexe backofficecontroles is iedereen die de wet overtreedt, niet langer beschermd.

Resultaten

De positieve resultaten van de sectiecontroles in Turnhout hebben de politie ertoe aangezet om verder te investeren in dit domein. Daartoe zullen in de toekomst meer sectiecontroles worden uitgevoerd. De politie van Turnhout heeft de nadruk gelegd op de directe relatie tussen de gebruikers die de snelheidsbeperkingen in de controlesecties respecteren en de daarmee gepaard gaande aanzienlijke daling van het aantal verkeersdoden.


Casestudy van de politie

Belgische Federale Politie neemt het gebruik van mobiele toestellen over

De federale politie maakt gebruik van een mobiel apparaat dat aan een brug of aan de kant van de weg is bevestigd om gezochte voertuigen te identificeren en onmiddellijk actie te ondernemen. Met behulp van een aangepaste versie van de iCAR-Mobile beschikt de federale politie over een eigen autonoom systeem voor het lezen van nummerplaten, waarmee een databank van gezochte politievoertuigen wordt gecreëerd. Vanaf de bovenkant van een brug of de kant van de weg, het mobiele apparaat: scant passerende voertuigen en detecteert auto's die door de politie worden gezocht, stuurt een direct bericht via de radio naar een wachtend politievoertuig, het politievoertuig gaat dan verder om de gewenste auto te vervolgen.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy van de politie

Twee camera's in combinatie met embedded software zijn gemonteerd op autobumpers

Identificatie van gezochte of gestolen auto's is onmiddellijk mogelijk. De Brusselse politie heeft Macq opgeroepen om gezochte of gestolen voertuigen te identificeren. De camera's zijn verborgen in de bumpers van de politieauto. Ze worden gecombineerd met software die in het voertuig is ingebouwd en die aan de hand van de lokale database de gewenste voertuigen identificeert en onmiddellijk ingrijpen mogelijk maakt.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Mobiliteitscentrum MOBIRIS beheert de veiligheid en vlotheid van het wegennet

Het mobiliteitscentrum MOBIRIS wil de doorstroming van het verkeer optimaliseren en de veiligheid op de belangrijkste wegen van de Belgische hoofdstad garanderen. MOBIRIS werkt 24 uur per dag en is uitgerust met schermen die informatie uitzenden die vanuit Macq-systemen worden verspreid.
Afdeling Mobiliteit Brussel
Casestudy mobiliteit
Doel

Het mobiliteitscentrum MOBIRIS wil de doorstroming van het verkeer optimaliseren en de veiligheid op de belangrijkste wegen van de Belgische hoofdstad garanderen.

Technologie:

MOBIRIS werkt 24 uur per dag en is uitgerust met schermen die informatie uitzenden vanuit Macq-systemen, verspreid over het hele wegennet.

Resultaten:

Operatoren kunnen zo efficiënt reageren op elke waarschuwing die wordt verzonden en zorgen voor maximale veiligheid op het netwerk.


Casestudy mobiliteit

Ons eerste project in Zwitserland

Vorig jaar werd Macq gecontacteerd door de staat Genève om hen te helpen bij bepaalde specifieke mobiliteitskwesties. Ze zochten naar een oplossing die het mogelijk zou maken om de reistijd tussen 3 grote kruispunten in de stad te definiëren en het inkomend en uitgaand verkeer te tellen. Macq bood hen een complete oplossing met 6 ANPR-camera's die elk 2 rijstroken beslaan, compleet met 4G real-time communicatie. De intelligente kern van de gehele oplossing is opgebouwd door het Macq-softwarebeheersysteem M³. Dit M³ software platform is in staat om alle gegevens afkomstig van de verschillende camera's en andere gegevensbronnen te combineren. De meetprestaties op de voertuigtelling en de gemiddelde snelheid (gemeten tussen twee kruispunten) zijn zeer hoog. Mocht u meer vragen hebben over dit project of specifieke vragen over het M³ software platform, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

C-Mobile (Accelerating C-ITS Mobility Innovation and depLoyment in Europe)

Het doel van het project is het creëren van volledig veilig en efficiënt wegvervoer zonder dodelijke slachtoffers en ernstig letsel op de Europese wegen, met bijzondere aandacht voor complexe stedelijke gebieden en kwetsbare gebruikers. Wij voorzien congestievrije mobiliteit die duurzaam en economisch levensvatbaar is met een minimale impact op het milieu van het wegvervoer. C-Mobile zal dienen als basis voor grootschalige invoering in Europa en als basis voor de uitvoering van proefprojecten voor de invoering van locaties voor duurzame invoering van diensten die door lokale autoriteiten worden beheerd volgens een gemeenschappelijke aanpak die interoperabiliteit en een transparante beschikbaarheid van de diensten tegen aanvaardbare kosten voor de eindgebruiker garandeert. Dit project heeft validatienummer 723311 ontvangen van het Europese programma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020).

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Diepgaande verkeersanalyse met behulp van beeld- en geluidsherkenning

Het doel van het project is het ontwikkelen van een nieuw systeem voor de herkenning en analyse van beeld en geluid, waarbij het merk en model van het voertuig, de kleur, het geluid, de nummerplaatherkenning, de snelheid en het traject worden gecombineerd om weggebruikers efficiënt te tellen en te classificeren van bus tot voetganger, tot vrachtwagens die gevaarlijke en brandbare materialen en elektrische scooters vervoeren. Het systeem zal bestaan uit sensoren (camera's en microfoons) gecombineerd met software die realtime voertuigidentificatie en de opslag en overdracht van belangrijke gegevens mogelijk maakt. Het project zal voornamelijk betrekking hebben op stedelijke gebieden met complexe rotondesystemen en mobiliteitsproblemen waarbij identificatie op basis van nummerplaatherkenning niet voldoende is.Diepgaande verkeersanalyse aan de hand van beeld- en geluidsherkenning wordt ondersteund door de Nederlandse provincie Noord-Brabant.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

REVaMP² (Round-trip Engineering and VAriability Management Platform and Process)

Het doel van REVaMP² is het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van de eerste uitgebreide automatiseringstoolketen en het bijbehorende uitvoerbare proces ter ondersteuning van de round-trip engineering van SIS Product (SIS PL). REVaMP2 brengt op lange termijn concurrerende kosten met zich mee en gaat op korte termijn in op marktuitdagingen die meer flexibele, round-trip engineeringprocessen vereisen die beter gebruik maken van bestaande software en zorgen voor een meer systematisch en geautomatiseerd variabiliteitsmanagement. Voorbeelden van gebruik op het gebied van energie, toerisme, auto's, verkeersmanagement en 3D computerweergave definiëren de eisen van REVaMP2 en evalueren de voordelen van de nieuwe technologie. REVAMP² is een Europan-project ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Innoviris.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Verlichting van het wegennet in de stad Parijs

Een lichtmanagementsysteem analyseert de door de elektrische stations verzamelde gegevens in real time en stuurt zo de straatverlichting aan. Macq heeft de elektrische stations voorzien van afstandsbedieningsapparatuur voor de elektrische stations, samen met het algemene monitoringsysteem.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

PoliVisu versterkt de betrokkenheid van het publiek bij en het draagvlak voor stedelijke beleidsvorming

PoliVisu is een onderzoeks- en innovatieproject om de traditionele cyclus van publieke beleidsvorming te upgraden met behulp van Big Data. Het hoofddoel is het verbeteren van een open set van digitale instrumenten om de gegevens te gebruiken als hefboom om het besluitvormingsproces in de publieke sector op twee manieren democratischer te maken: verschillende beleidsopties uitproberen door middel van impactvisualisatie door de resulterende visualisaties te gebruiken om de collectieve intelligentie van de actoren van de mobiliteit in te schakelen en te benutten met het oog op het ontwikkelen van gezamenlijke oplossingen. Door met drie steden samen te werken om maatschappelijke vraagstukken in verband met slimme mobiliteit en stadsplanning aan te pakken. Het doel hiervan is om de overheid in staat te stellen in te spelen op stedelijke uitdagingen door het beleidsvormingsproces te versterken met de mogelijkheid van een drietal phaes-experimenten in de beleidscyclus bestaande uit: conceptie / implementatie / evaluatie. Dit project is gefinancierd door het EU Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie in het kader van ID nr. 769608.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Vlaams Verkeer Centrum

Het Vlaams Verkeerscentrum is het verkeersmanagementcentrum in Antwerpen. Macq heeft in dit centrum een groot aantal systemen geïnstalleerd om tunnels te beheren en verkeersgegevens te verzamelen. Het Vlaamse Gewest wilde de doorstroming en veiligheid van het verkeer in de tunnels verbeteren. De door Macq geïnstalleerde systemen automatiseren de werking van de apparatuur in de Antwerpse tunnels en de Brusselse ring. Ze verzamelen ook verkeersinformatie en geven deze door aan het Vlaams Verkeerscentrum in Antwerpen.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

MOT testcentra zijn uitgerust met nummerplaatlezers

Er staan vaak lange wachtrijen in de technische inspectiecentra voor auto's. Het Macq iCAR-systeem heeft op dit gebied verbeteringen aangebracht.Autosécurité , die de centra exploiteert, heeft een behoorlijke geschiedenis van lange wachttijden. Macq heeft kentekenlezers geïnstalleerd die de toegang tot de centra hebben verbeterd. Bij aankomst wordt het voertuig geïdentificeerd, de bestuurder kan de nodige documenten voorbereiden en kan zelfs naar een fast lane worden geleid als zijn profiel dit toelaat.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Toegangscontrole naar
de Tarentaisevallei...

De toegangscontrole tot de Tarentaise vallei helpt opstoppingen en ongelukken te voorkomen. De Tarentaise vallei - toegangsweg naar de wintersportplaatsen in de Haute-Savoie - kampt regelmatig met file. Bovendien zorgt een risico op rotsval ervoor dat deze weg gevaarlijk is. Voor een betere doorstroming bij de toegang tot deze stations en om te voorkomen dat het verkeer in risicovolle gebieden stilstaat, regelt het Macq-controlesysteem het verkeer in het hele dal. Een verkeerslicht regelt het verkeer door de doorstroom te berekenen om elk risico van verzadiging te vermijden.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Mobiliteitscentrum MOBIRIS beheert de veiligheid en vlotheid van het wegennet

Het mobiliteitscentrum MOBIRIS wil de doorstroming van het verkeer optimaliseren en de veiligheid op de belangrijkste wegen van de Belgische hoofdstad garanderen. MOBIRIS werkt 24 uur per dag en is uitgerust met schermen die informatie uitzenden vanuit Macq-systemen, verspreid over het hele wegennet. Operatoren kunnen zo efficiënt reageren op elke waarschuwing die wordt verzonden en zorgen voor maximale veiligheid op het netwerk.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Slimme incidentendetectie- en monitoringsysteem op de Antwerpse ring en haar toegangswegen

Macq heeft een slim systeem ontwikkeld en geleverd voor de detectie en monitoring van incidenten op de Antwerpse ring en de toegangswegen. Het Vlaamse Gewest was op zoek naar oplossingen om de doorstroming en veiligheid van het verkeer te verbeteren. Het door Macq geïnstalleerde systeem is volledig geautomatiseerd. Het informeert chauffeurs over ongevallen, files en wegwerkzaamheden. Het regelt ook de variabele informatieborden (VMS) en de verlichte toewijzings- en snelheidsbegrenzingsborden op elke weg.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

SPW-variabele meldingstekens

De Waalse Overheidsdienst koos voor Macq om de reeks VMS-verlichtingsborden op zijn autosnelwegen aan te sturen. Voor de SPW informeert dit type dynamische signalisatie de bestuurder rechtstreeks over gebeurtenissen zoals verkeersongevallen of slechte weersomstandigheden. Macq levert lokale controleboxen voor deze reeksen borden en maakt alle communicatie afkomstig van de verkeerscentrale van Perex in Wallonië onafhankelijk van het type bord dat wordt gebruikt.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Parijs: berekening en weergave van de reistijd op de ringweg

Statistische gegevens over de ringweg rondom Parijs wordt verzameld door onze apparatuur om de reistijden te berekenen en weer te geven. 1.300 telloops zijn verdeeld over de hele Parijse ringweg. Al deze gegevens worden in real-time beheerd door Macq-apparatuur. Loopdetectie zorgt voor doorgangscontacten van voertuigen die in onze systemen worden geregistreerd en geïntegreerd om stroom-, bezettings- en snelheidsgegevens te produceren. De resultaten worden vervolgens gebruikt om de reistijden te berekenen, die worden weergegeven op de variabele informatieborden op de ringweg en op de Parijse verkeerswebsites.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Macq beheert het wegennet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Macq heeft systemen geïnstalleerd langs autosnelweggedeelten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de variabele berichtenborden (VMS) te beheren en verkeersgegevens te verzamelen met behulp van lusdetectoren. De telfuncties verzamelen stroom-, bezettings- en snelheidsgegevens. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar Mobiris, het mobiliteitscentrum in het Brussels Gewest dat ook het VMS controleert. De autosnelwegen in deze regio bestaan voor een deel uit ringwegen en invalswegen vanuit Gent, Antwerpen, Luik en Namen.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Toegangscontrole voor de ringweg van Bordeaux

De ringweg van Bordeaux is systematisch onderhevig aan files tijdens de spitsuren. Om dit ongemak te beperken, heeft de DDE Macq de opdracht gegeven om de toegangscontrole te installeren. Verkeerslichten staan de doorgang van voertuigen met tussenpozen toe, afhankelijk van de bezettingsgraad van de hoofdweg. Deze controle werd geïnspireerd door het algoritme dat wordt gebruikt om de hoofdweg onder de verzadigingsdrempel te houden. De ringweg heeft geen zin als deze verzadigd is.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Autostrade per Italia

Macq heeft zijn software geïnstalleerd op delen van Italiaanse autosnelwegen waar de gemiddelde snelheid wordt gecontroleerd met behulp van kentekenherkenning. De Autostrade per l'Italia is de grootste instantie voor het onderhoud en het beheer van tolwegen in Italië. Het heeft een apparaat geïnstalleerd om automatisch de gemiddelde snelheid van bestuurders op delen van de snelweg te meten met behulp van kentekenherkenning. Macq werd door deze autosnelwegbeheerder gekozen voor zijn software voor nummerplaatherkenning, die beter presteert dan zijn concurrenten, met name daar waar een groot aantal verschillende nationaliteiten aanwezig is..

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Eurotunnel gebruikt Macq-oplossingen

De nummer 1 cross-channeltransporteur heeft zijn tolpoorten voor vrachtvervoer uitgerust met een automatisch voertuigregistratiesysteem. Eurotunnel, de exploitant van de Kanaaltunnel, heeft zijn vrachttolpoorten uitgerust met een geheel nieuw automatisch voertuigregistratiesysteem. Resultaat: de doorstroming van het verkeer is vloeiend en de wachtrijen zijn verdwenen....De meeste vrachtwagens die het kanaal tussen Frankrijk en Engeland oversteken zijn bekend bij en gedocumenteerd door Eurotunnel. Bij het instappen in de shuttle worden ze automatisch gedetecteerd door de kentekenherkenningssoftware en hoeven ze niet langer handmatig in te checken. Dankzij de iCAR-systemen zijn de wachttijden aanzienlijk gedaald. Dit komt zowel de bestuurders als de tunnelbeheerder ten goede.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Tellingen op snelwegen

Macq heeft telstations geïnstalleerd in het hele Belgische wegennet. Zij verzamelen en verzenden gegevens naar de regionale verkeerscentra van Vlaanderen en Walionia. De twee Belgische gewestelijke overheden die de snelwegen beheren, hebben meerdere verkeerssensoren geïnstalleerd met behulp van verschillende technieken: loopdetectie, camera's, radarsystemen..... Macq heeft telstations geïnstalleerd om deze gegevens te verzamelen en door te geven aan de verschillende regionale verkeerscentra.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Virtual toll gate for the E5-E40 link in Liège

De autosnelwegverbinding E5-E40 doorkruist de stad Luik door een opeenvolging van infrastructuren: drie tunnels en een hangbrug waarvan de tunnel onder de rivier de Cointe doorloopt. Dit bouwwerk, die in 2001 werd ingehuldigd, heeft een virtuele tolpoort die het tellen, classificeren en identificeren van alle voertuigen die er gebruik van maken, vereist. De identificatie wordt uitgevoerd door middel van de detectie van een in het voertuig ingebedde tolkaart op afstand of door middel van automatische nummerplaatherkenning. Tellen en classificeren gebeurt door middel van precisie laserscanning. Twee paar camera's worden op elke rijbaan in beide richtingen op twee verschillende punten van het wegvak vastgezet. Deze lezen en registreren de nummerplaten en meten de gemiddelde snelheid nauwkeurig.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

HOKA werkt met Macq samen om het verkeer vlotter en veiliger te maken tijdens wegenwerken (NL)

Het vertrouwt op Macq voor zijn mobiele reiscontrolesysteem. Het besturingssysteem geeft de weggebruiker nauwkeurige informatie: reistijden op wegen die onderhevig zijn aan wegwerkzaamheden en alternatieve route-opties. Hoka, onderdeel van de BAM Wegen groep, ontwerpt, creëert en installeert apparatuur om de doorstroming en veiligheid tijdens wegwerkzaamheden te vergroten..

Doorgaande uitbreiding sinds 2016


Casestudy mobiliteit

Variable Message Signs (VMS) management - Vlaams Verkeer Centrum

Het Vlaamse Gewest heeft Macq belast met de implementatie van een dynamisch beheersysteem voor zijn belangrijkste wegen rond de stad Antwerpen. VMS en dynamische borden worden beheerd vanuit de verkeersleidingspost en regelen de doorstroming van het verkeer per rijstrook.

Doorgaande uitbreiding sinds 2016